Generalforsamling 2013

May 10, 2013 by Benjamin Balder Bach

Det er tid til den årlige generalforsamling i FAIR Danmark: Torsdag den 13. juni

Hvor?

Birkedommervej 31, 2400 København NV
Kort: http://findvej.dk/Birkedommervej%2031,%202400

Tidsplan

16-18 holder vi selve generalforsamlingen
18-? er der gratis lette anretninger og drikkevarer til en billig penge

Spisning

Der er mad efter generalforsamlingen, koldt bord af en art :) Meld tilbage ang. spisning:
http://www.doodle.com/xuntsvbfh8k9p345

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Godkendelse af budget og kontingent.
5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
6. Valg til bestyrelse
     - Bestyrelsesmedlemmer (op til 3 på ulige årstal og op til 2 på lige årstal)
     - 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt  

Alle med et gyldigt medlemskab er velkomne. Dette kan du tjekke ved at logge ind på www.fairdanmark.dk - og evt. forny dit medskab for en 50'er.

Fra vedtægterne: Forslag fra medlemmerne, som ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger efter indkaldelsesdato for generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 1 uge inden generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

FAIR Danmarks vedtægter og referater for tidligere generalforsamlinger kan findes her:
http://www.fairdanmark.dk/da/om-os/vedtaegter/

Regnskabet for 2012 vil være at finde på ovenstående link senest d. 22. maj og deles desuden ud til generalforsamlingen.

Connect with FAIR

FAIR starter samarbejde med universitet

Back to blog index