Indkaldelse til generalforsamling

June 11, 2012 by Benjamin Balder Bach

Sommerbuffet og udendørshygge
*21. juni 2012*

Det er tid til den årlige generalforsamling, som er en god anledning til at høre, hvad der er sket i det forgangne år.

Kl 16-18 holder vi selve generalforsamlingen
Kl 18-? er der gratis lette anretninger og drikkevarer til kostpris

Vi glæder os meget til, at kolleger fra FAIR Norge kommer på besøg med en ekspedition fra Madagascar.

Tilmelding: Man kan naturligvis dukke op til generalforsamlingen uden tilmelding, men vi hører meget gerne fra dig, så vi kan indkøbe tilpas mad og drikkevarer. For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal du i øvrigt have et gyldigt medlemskab. Dette kan du tjekke ved at logge ind på www.fairdanmark.dk - og evt. for ny dit medskab for en 50'er.

Du kan tilmelde dig hhv. generalforsamling og spisning her:
http://www.doodle.com/sbq5rvdq46dkt8q4

Sted: Tagensvej 15, 2200 Nørrebro
http://findvej.dk/tagensvej%2015,%202200

Dagsorden

Du kan læse bestyrelsens forslag til dagsorden her:
https://www.dropbox.com/s/my8lxbbsan4dcyf/Generalforsamlingdagsorden21.juni2012.pdf

Fra vedtægterne: Forslag fra medlemmerne, som ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger efter indkaldelsesdato for generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 1 uge inden generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

Læs FAIRs årsregnskab for 2010, referat fra generalforsamling 2011 og vedtægter her:
http://www.fairdanmark.dk/da/om-os/vedtaegter/

Mange hilsener,
FAIR Danmarks bestyrelse

Levetid og grøn it

Masser af nye eksaminanter på Robert Blake

Back to blog index