Børnenes IT-Fond

June 28, 2011 by Benjamin Balder Bach

Børnehjælpsdagen, Børnerådet, IT-Branchen og IDG er gået sammen om at skabe Børnenes IT-Fond!

Den digitale kløft er ikke blot en realitet mellem rige og fattige lande, men eksisterer også i det danske samfund. Således skriver dagens Politiken, at Anbragte børn er hægtet af it-samfundet, og at 70 pct. af anbragte børn ikke har en personlig PC. Dette er det reciprokke af det resterende Danmark, hvor 73 pct. at 10-12 årige har deres egen PC.

Også herhjemme har fraværet af en opdragelse med computer store konsekvenser, da vores samfund roterer om digitale medier og kommunikation. De unge kommer til at være afkoblet fra et virtuelt socialt fællesskab, og de vil mangle færdigheder til at tage videregående uddannelser og etablere sig på arbejdsmarkedet.

Paralleller til personlige omkostninger v. den digitale kløft i Danmark ses på et globalt plan, når et helt land står uden computere og Internet. I Malawi er der (2008 est.) 1 computer pr. 500 indbyggere. Hele landet ekskluderes fra et internationalt fællesskab og den voksende globalisering. Det rammer hårdt både økonomisk og socialt. Landet mangler ekspertice og infrastruktur indenfor it, og kan derfor ikke følge med i den internationale udvikling. Dette fører til, at udenlandske interesser overser landet, som ikke selv er i stand til at levere til et globalt marked, endsige løse lokale problemer.

Den digitale kløft skal bekæmpes både lokalt og globalt, og vi glæder os over en nye aktør, der adresserer hjemlige forhold.

Mere om Børnenes IT-Fond »

Generalforsamling 2011

Referat af Generalforsamling 2011

Back to blog index