Virksomheder: Start et socialt ansvarligt samarbejde om genbrug af nuværende eller fremtidigt it-udstyr.

Læs mere

2019

Billeder: Container pakning til tMinds & MUST

Hvordan arbejder FAIR?

Vi samarbejder i Danmark med organisationer (også gerne din!) om at genanvende og videreformidle udskiftet it-udstyr til sociale formål i Malawi. Udstyret anvendes på secondary schools (gymnasieniveau) og universiteter. Vi samarbejder med universiteterne om teknisk vedligehold af it-centre på secondary schools. Vi er også meget engagerede i at distribuere digitale undervisnings- og vidensmaterialer. FAIR er drevet af it-professionelle frivillige.

Flere billeder af vores arbejde

FAIR arbejder for at bygge bro over den globale digitale kløft:
Vi giver adgang til udstyr, viden og træning.

Vores vision

Internationale partnere og foreningssamarbejder

Med teknologi og viden fra