Afhentning af it-udstyr

Ved indgåelse af en aftale med FAIR uddybes procedure angående afhentning (evt. levering). Virksomhedsaftalen rummer klare linjer, såsom fast kontaktpersoner og rammer for afhentning.

FAIR tilbyder to former for aftaler.

Engangsaftaler: Vi laver en enkeltstående, skræddersyet aftale med jeres virksomhed, hvor prisen for datasletning afregnes pr. computerenhed.

Partnerskabsaftaler: Vi indgår et fast partnerskab med jeres virksomhed om kontinuerlig afhentning af jeres brugte IT-udstyr, når der er behov for det. I betaler en årligt pris for afhentningen af computere og sletning af data, som er lavere end ved en engangsaftale. Prisen fastsættes efter antal computer-pladser i jeres virksomhed.

Prisen, I betaler til FAIR, betales for vores sletning af data og stresstest af udstyret og går til at dække huslejen for vores værksted. Prisen vil for de fleste virksomheder udgøre en besparelse, da datasletning foretaget af ansatte IT-folk eller konsulenter ofte vil være væsentlig mere omkostningsfuld.

Udstyret gennemgår en procedure hos FAIR. Både for at sikre, at udstyret er i en stand, der berettiger at sende det den halve klode rundt, samt for at fjerne alle data og fysiske mærker, der kan identificere virksomheden. Læs mere her.