Minimumskrav til udstyr


Nedenfor følger de oplysninger, vi forholder os til i forbindelse med indsamling og i sidste ende, når det vurderes, om computeren er velegnet til at leve videre i mange år på skoler i Malawi.

Computere og laptops

Desktop-computere modtages gerne med mus og tastatur.

Laptops skal leveres med strømforsyning.

Det er FAIR, som tager ansvaret for at kvalitetssikre udstyr. Computere og laptops, som ikke er direkte genanvendelige, høstes for reservedele til reparation og opgradering af andre computere. For at kunne genanvendes, skal computere og laptops fungere og være i en tilstand, hvor vi kan skønne, at de har udsyn til at fungere på en skole i 5 år mere; men vi accepterer selvfølgelig, at en virksomhed ikke kan garantere udstyrets funktionsdygtighed.

Fladskærme

Så godt som alle fladskærme kan bruges. Da vi typisk har underskud af skærme i forhold til computere, modtager vi også meget gerne skærme alene.

Printere

Alle skoler udstyres med en printer, men det er skolen, der efterfølgende skal købe toner til printerne. Derfor har vi følgende ønsker til printere:

Netværksudstyr

Vi benytter primært 100 Mbit ethernet switches og kabler dertil. Har du eksempelvis en gammel rulle med ethernet-kabel liggende, vil den være en direkte besparelse i projekterne, da det ofte er noget vi ender med at købe som nyt.

Multimedia Udstyr

USB Enheder

Vi modtager (desværre) ikke

Andre muligheder for dit udstyr?

Udstyr egnet til videresalg kan donorens som sponsorat og med samtykke sælges til fundraising - ubrugeligt udstyr kan gennem fast partnerskabsaftale med FAIR sendes til destruktion hos Stena Technoworld.