Afrapportering

Når vi modtager udstyr, giver vi hver enhed et unikt ID, så vi kan følge dets forløb gennem overskrivning og testning.

Straks efter vi har registreret udstyret, får virksomheden et login til vores hjemmeside, hvor materialet kan fremsøges, og genbrugsgraden kan beregnes. Således kan I løbende og med stor transparens følges med i vores arbejde, og vi garanterer samtidig, at sletningen af data er afsluttet inden 30 dage (afhængig af partiets størrelse), hvorefter den fulde rapport kan genereres. Rapporten, der genereres, indeholdende de vigtigste karakteristika, herunder seriel-nr. på harddisken, harddisk-kapacitet, CPU, RAM mm.