Miljø


Udover den umiddelbare humanitære gevinst ved genbrug af IT-udstyr i stedet for destruktion, giver FAIRs løsning en miljømæssig gevinst. 

FAIR ønsker at genanvende IT-udstyr frem for at det bliver destrueret eller opmagasineret. Da 80% af en computers CO2 aftryk ligger i dens produktion vil en forlængelse af dens virketid give en markant forbedring i dens samlede CO2 aftryk over tid. Hver gang en PC genbruges spares miljøet for op til 20% CO2-udledning i følge FN. 

Som en vigtig del af FAIRs miljømæssige profil og ide tager vi det udsendte udstyr – eller en tilsvarende mængde – retur, når det ikke længere er funktionsdygtigt i drift.  Eftersom modtagerlandene ikke har infrastruktur og kapacitet til at håndtere elektronisk affald, er det FAIRs forpligtelse og ansvar at sørge for, at projekterne ikke påfører landet miljøproblemer. Derned engagerer FAIR sig positivt i kapacitetsbygning i e-waste affaldshåndtering.

Vores fokus på miljø gennem genbrug af IT-udstyr førte til at FAIR Danmark i 2010 fik tildelt Specialprisen i den årlige uddeling af  Grøn IT-Priserne, der uddeles af Dansk IT, IT-Branchen og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

FAIR er den eneste skandinaviske organisation, der certificerer private og offentlige virksomheder, der vælger at lade deres udtjente udstyr blive genbrugt i ulandene.