Projektmodel


I Malawi samarbejder FAIR med lokale partnere, som sikrer teknisk support og vedligeholdelse af hardware, samt lærertræning. Intet udstyr bortforæres som en donation. I stedet indgår lokale skoler i et kooperativ ved at betale et gebyr for udstyret og underskrive en aftale for brugen.

De samlede betalinger af gebyrer muliggør dermed, at den lokale partner har råd til løn, transport og opbevaring af computere, reservedele osv. Dette kræver "stordriftsfordele", dvs. at centrene skal være mange og formålet skal være langsigtet. Derfor er vi forsigtige med at etablere centre på nye steder, men vi satser derimod på varige inputs til at få en bæredygtig model til at fungere.

It-centrenes tekniske og indholdsmæssige opsætning er udviklet over en årrække og benævnes Open Digital Learning Labs.

I 2019 arbejder FAIR aktuelt i Nord- og Centralmalawi og har planer med en universitets-baseret partner i sydlige Malawi.

Small resolution project model