Vision


FAIRs vision er at fjerne nogle af de fundamentale årsager til fattigdom og global ulighed, nemlig manglende adgang til uddannelse, viden og teknologi.

Derfor arbejder vi i en global kontekst for at forbedre adgangen til og anvendelsen af uddannelses- og videnressourcer. Dette sker ved at formidle it-udstyr, open source software og undervisnings- og videnressourcer til skoler i udviklingslande.

I Danmark udvikler, tilrettelægger og tilpasser FAIR software og undervisningsmaterialer til gavn for modtagerne. Vi arbejder og samarbejder både ude og hjemme, og skaber rammerne for, at flere kan deltage og dele deres faglighed i arbejdet.

Vi istandsætter afskrevet og funktionsdygtigt it-udstyr. Udstyr videreformidles, når det kan antages at have en fortsat levetid på 5+ år. Som bærende princip i arbejdet betragter FAIR dette udstyr som en ressource, der skal udnyttes optimalt, og tager endvidere fuldt ansvar for at udstyret ikke får negative miljøpåvirkning ved bortskaffelse. Det er gennem dette arbejde, at vi opfatter os som en grøn og omkostningseffektiv vej mod humanitært og socialt ansvar.

Vores vision skal realiseres ene og alene gennem partnerskaber, som skal være ligeværdige og langsigtede. Således sikrer vi projekternes bæredygtighed og lokale forankring.