Blog

RSS feed

Norwegian

Nov. 28, 2014 by Bjarne Nielsen
kafaalo somalia Norwegian

FAIR og Kafaalo undertegnet i 2013 en prosjektavtale for å styrke utdanning gjennom bruk av IKT i Somalia. Prosjektet startet med 50 maskiner i 2013 og deretter utvidet med ytterligere 50 maskiner i 2014. Kafaalo organiserte et prosjektteam som reiste ned til Somalia for å yte nødvendig opplæring og kompetanseoverføring innen drift og vedlikehold av utstyret

Det første året var prosjektet rettet mot en skole i FNs flyktningleir i Dadaab ...

Read on