Vi har brug for medlemmer og støtte

Jan. 20, 2019
by
Benjamin Balder Bach

Vi har knoklet ivrigt med vores forening FAIR i 10 år. Vi elsker især arbejdet, fordi det på et praktisk niveau viser, at it-udstyr kan udnyttes bedre miljømæssigt og værdimæssigt til at skabe uddannelse, muligheder og langsigtet udvikling - der hvor folk har allermest brug for det.

Mange af os i FAIR er it-faglige og synes, at det er opløftende, at vi kan adressere humanitære og miljømæssige aspekter hånd i hånd med vores interesse for it.

Lokale unge-ledede organisationer i Malawi har realiseret it-udstyret: Sat centre op på gymnasier (secondary schools) og vedligeholdt dem, og vi har sendt nyt udstyr igen til de samme skoler. Det er den slags vedholdende engagement, som skaber forandring.

Vores vision er modnet til en langsigtet model båret af klassisk civilsamfundsarbejde: Menneskers solidaritet på tværs af grænser og privilegier, vidensoverførsel (træning, uddannelse) og fri adgang til viden (open source, open access) leveret af demokratiske medlemsforeningers samarbejde. Modellen giver gymnasier adgang til it-udstyr og skaber muligheder for unge mennesker i Malawi -- muligheder, som de ellers ikke ville have haft. I andre henseender, er modellen også en platform for universitetsstuderende til at forske, bygge software, reparere computere, installere netværker og være undervisningspraktikanter på secondary schools.

Malawi er desværre stadig et af de fattigste steder i verden: BNP pr. indbygger er $330 årligt, dvs. 0,2% af DK. Indikatoren siger rigtig meget om, hvor desperat alting er, og hvor vild global ulighed kan være. Der er selvfølgelig ikke råd til computere på skoler i Malawi. Den digitale kløft, et symptom på global ulighed, kan bekæmpes gennem en fair omfordeling af ressourcer, såsom it-udstyr. FAIR står i øvrigt for Fair Allocation of Infotech Ressources.

Bliv medlem

Og således en appel til alle med sympati eller interesse for vores virke til at oprette et medlemskab (100 kr / året). Vi har udfordringer på finanserne, som gør hele foreningen eksistentielt sårbar de næste måneder, og vi regner bestemt med, at denne opfordring, som er sendt ud til rigtig mange potentielle støtter, kan redde os, så vi kan komme videre til næste kapitel.

Gennem årene har vi lært, at det er svært at få penge til formålet, uanset hvor godt det er, og hvor dygtige, vi selv synes, vi er. Og det er ikke blevet nemmere med tiden.

Egentlig ville vi gerne, at hele driften blev dækket gennem samarbejder med virksomheder. Men nu har vi virkelig brug for hjælp, fordi en satsning i 2018 på virksomheders CSR-løfter stadig ikke har haft tilstrækkelig effekt: Vi har brug for mere tid til at trænge igennem. Vi ser gode tegn og tror på, at vi nok skal få en driftsøkonomi, som er løftet af virksomheders bidrag.

Fremtiden

Vi har et rigtig godt samarbejde med Mzuzu University i nordlige Malawi, som har pågået siden 2013. Samarbejdets udgangspunkt er fra og med 2018 en nystiftet forening tMinds bestående af ihærdige lærere, studerende og ansatte fra ICT Department. De fikser udstyr, afholder lærertræninger og sætter de studerende i sving med praktikophold.

I november sidste år var 12 studerende i ophold på secondary schools (gymnasier) á 30 dages varighed. De studerendes efterfølgende rapporter var rigtig gode, og vi fik en chance til at møde panelet i april, hvor vi besøgte Mzuzu University.

Crowdfundingen i 2017 gik til en evaluering af projektet, som hurtigt blev koblet sammen med en egentlig teknisk vedligeholdelse. Arbejdet startede i juni. Rapporten er ved at blive skrevet nu, og vi håber, at en kommende ansøgning til CISU vil kunne fungere som en forlængelse af ambitionerne.

Vores værksted ser p.t. således ud...

Værkstedet fyldt

Vi har masser af udstyr, som vi kommer til at sende i februar. Det er nemt at få udstyret og svært at få penge til driften, og vi har gjort nogle undtagelser ift. de økonomiske bidrag, vi ellers forlanger i retur for servicen ifm. Engangsaftaler og Partnerskaber.

Et større perspektiv

På det sidste er DANIDAs støtte til langsigtede udviklingssamarbejder faldet gennem nedskæringer, omprioriteringer og nye definitioner. Vores opfattelse er også, at virksomheders støtte til sociale formål via it-genbrug ikke er vendt tilbage til samme niveau efter finanskrisen. Det skaber nogle udfordringer for en forening, der har virksomheders samarbejde som en absolute nødvendighed for at kunne fungere. Vi ved dog fortsat for lidt om virksomhederne, da CSR-afdelingerne ofte vælger tavshed frem for klare udsagn, som vi kan agere på. Dette siger vi på baggrund af at have kontaktet over 500 virksomheder i 2018. Henvendelserne har drejet sig om både fornuften i genbrug og mange virksomheders tilslutning til FNs SDG-mål mv., både mhp. genbrug og socialt ansvar. Materialerne har både været på papir, elektronisk og mundtligt; men det er ofte overleveret uden personlige kontakter. Set fra vores side kan siloerne således være svære at bryde igennem, så du kan især også hjælpe ved at henvende dig og sætte gang i noget i din virksomhed/organisation.

Samarbejdet om genbrug af it-udstyr har brug for ihærdige medarbejdere, der tager initiativet. Vi har materiale både på tryk og elektronisk, og du er velkommen til at skrive til samarbejde@fairdanmark.dk, hvis du ønsker at modtage noget med posten.

Images: Transport af udstyr til Mzuzu Univeristy og tMinds

Road towards the next consignment

Computers that last

Back to blog index