Håb om fokus på uddannelse og informationsteknologi i ny udviklingspolitisk strategi

5. Februar 2021
af
Christina Stjernholm Faurholdt Møller,
August Meidahl Rosenbaum og
Benjamin Balder Bach

Udviklingklingsminister Flemming Møller Mortensen har i en pressemeddelelse sat gang i høringsprocessen for den fremtidige danske udviklingspolitiske strategi.

Vi håber på, at det bliver en strategi, der tilgodeser den form for arbejde, som vores forening står for: Videreformidlingen af informationsteknologisk overskud til dem, der har brug for det, langsigtede partnerskaber og fokus på at styrke uddannelse og civilsamfund.

Det følgende har vi indsendt 5. februar 2021 som vores bidrag i høringen.

Høringssvar på udkast til ny udviklingspolitisk strategi

FAIR (Fair Allocation of Infotech Resources) arbejder med uddannelse og it-adgang i Malawi og med udgangspunkt i grønne initiativer i Danmark, nemlig genbrug af it-udstyr. Det har vi gjort i 10 år, og vi anser derfor vores aktiviteter som langsigtede.

Adgang til informationsteknologi i Malawi giver adgang til viden og digitale undervisningsressourcer og dermed bedre uddannelse og muligheder og for tusindvis af unge i Malawi, samt en styrket deltagelse i civilsamfundet, et digitalt medborgerskab. FAIR finder ressourcer til dette ved at indsamle overskydende it-udstyr gennem samarbejde med danske virksomheder og velfungerende udstyr sendes til universiteter og skoler i Malawi.

Vi mener, at Danmark skal gå forrest i at udvikle og gennemføre en solid udviklingsstrategi med fokus på engagement i civilsamfundet både i Danmark og i samarbejdslande, samt støtte og krav om partnerskabsbaserede projekter og langsigtede programmer. Vi vil gerne understrege nødvendigheden af fortsat høje ambitioner for civilsamfundets potentiale og vigtighed ude i verden.

Løsninger på verdens problemer kan ikke udformes under én regeringstid. Indsatser og løsninger kræver tålmodighed, og det kræver, at strategierne er langsigtede og har øje for den lokale kontekst, som indsatserne skal virke i. FAIR Danmark håber, at den nye udviklingsstrategi vil fokusere på kontinuerlighed, så indsatser som allerede fungerer, kan få lov til fortsat at udvikle sig.

FAIR Danmark vil i det følgende uddybe de tre fokusområder, som vi mener skal prioriteres i den kommende udviklingspolitiske strategi.

Fokusområde: Stærke partnerskaber

FAIR Danmark ønsker at understrege vigtigheden af stærke partnerskaber mellem danske organisationer og lokale organisationer i udviklingslande.

De mange indsatser som laves i verden, kan ikke opnå den ønskede effekt, hvis ikke partnerskabet mellem den enkelte danske organisation og organisationen i det specifikke udviklingsland ikke er ligeværdigt.

FAIR Danmark anser ligeværdighed tæt forbundet med ydmyghed overfor de lokale partnerskabers ekspertviden, og vi anser netop ligeværdighed som grundpillen for at lykkes med indsatser. FAIR Danmark understreger vigtigheden af at anerkende, at det er de lokale partnere som har viden om de konkrete og komplekse forhold, som indsatserne skal udspille sig i, og vi betragter det som afgørende, at inddrage de parter, som indsatser retter sig imod.

Langsigtede indsatser er afhængige af stærke partnerskaber, som udøver ansvar og tager ejerskab, der hvor de er. Vi vil derfor på det kraftigste anbefale at prioritere stærke partnerskaber i den kommende udviklingsstrategi.

Fokusområde: Fattigdomsbekæmpelse og uddannelse

FAIR Danmark anbefaler, at fokus på fattigdomsbekæmpelse stadig gør sig gældende i den nye udviklingsstrategi.

Vi ved, at fattigdomsbekæmpelse væver sig ind i mange fokusområder, og i den forbindelse vil vi gerne understrege vigtigheden af fortsat at fokusere på uddannelsesindsatser. Vi anser uddannelsesindsatser som en løftestang til at skabe større fokus på rettigheder, herunder ligestilling og reproduktiv sundhed, hos unge mennesker. Uddannelsesindsatser hjælper unge i Malawi med at komme ud på arbejdsmarkedet og give dem mulighed for selv at gøre en forskel i deres land. Uddannelse skaber muligheder, så unge kan se en fremtid, der hvor de er. Dette vil i sidste ende skabe mulighed for et mere sikkert og informeret civilsamfund, med potentiale for udvikling hos unge mænd og kvinder.

Uddannelsesindsatser kan ikke stå alene, der er behov for også at bygge kapacitet og viden til at sikre adgang og deltagelse i det globale informationssamfund og vidensøkonomi.

Mange uddannelsesinstitutioner i verdens fattigste lande har ikke adgang til it eller internet, og derigennem heller ikke informationer, der kan have kritisk betydning for unges livsomstændigheder. Dette gælder både i grundskolen og op til universitetsniveau. Vi ved, at informationer og informationsteknologi er en væsentlig forudsætning for udvikling inden for demokrati, uddannelse og sundhed.

Uddannelsesinstitutioner samt sundhedsvæsner i verdens fattigste lande mangler informationsteknologi og kompetencer til at anvende det. Derfor anbefaler FAIR Danmark, at den nye udviklingsstrategi har fokus på at udbrede adgangen til informationsteknologi og kompetencerne til at bruge det, hvor det er en fundamental kapacitetsopbygning: På uddannelsesinstitutioner og i civilsamfund.

Fokusområde: Den grønne dagsorden og it-sektoren

De seneste 10 år har FAIR arbejdet aktivt for, at adgang til it i Malawi sker med et grønt udgangspunkt og vi ser derfor positivt på, at Udenrigsministeriet ønsker, at den kommende strategi sætter klima og grøn dagsorden i centrum.

FAIR Danmark anbefaler, at en grøn dagsorden har fokus på bæredygtighed i alle led af produktionskæden, særligt inden for it-sektoren. Vi ved, at meget it-udstyr mister sin værdi i anden og sidste fase af produktionskæden, da det bliver kasseret langt tidligere end tiltænkt.

Derfor anbefaler FAIR Danmark følgende:

  1. Styrkelse af virksomheders incitamenter for genanvende afskrevet/overskydende it-udstyr, samt styrkelse af frivillige organisationers vilkår og kompetencer til at udføre dette arbejde.
  2. Udarbejde data, der bedre belyser problematikkerne med elektronisk affald, ikke kun i vægt, men også i enhed og typer. I skrivende stund er der et stort mørketal i forhold til omfanget af overskydende it-udstyr samt udstyrets tilstand. FAIR Danmark mener, at genbrug af it-udstyr vil være lettere at fremme, måle og forberede, hvis sådanne grundlæggende data var tilgængeligt. I en bredere forstand omhandler dette en bedre kortlægning af overskud i samfundet med henblik på sociale formål.
  3. Større fokus på samarbejder, der kan sikre forlænget levetid af it-udstyr internationalt herunder særligt i udviklingslande, og herunder også sikre seriøse vilkår for bæredygtigt og ukommercielt genbrug uden for Europa.
  4. Adgangen til viden om reparation og muligheden for rent faktisk at reparere teknologiske produkter er med til at berige samfund, hvor reparation er kritisk. Arbejdet med global udvikling bør derfor tilskynde modularitet i design samt håndhævelse af ‘design-for-repair’/genanvendelse metoder fra producenterne og Right to Repair i lovgivningen.

Vi efterspørger en langsigtet udviklingsstrategi, som også afventer resultater mange år ude i fremtiden. Samtidig efterspørger vi, at den grønne dagsorden har fokus på informationsteknologi, særligt de mange perspektiver i levetidsforlængelse af it-udstyr fra erhvervslivet og samarbejder omkring genbrug og reparation både i Danmark og internationalt. FAIR Danmark anbefaler, at den nye udviklingsstrategi har fokus på at udbrede adgangen til informationsteknologi og kompetencerne til at bruge det, hvor det er en fundamental kapacitetsopbygning: På uddannelsesinstitutioner og i civilsamfund.

Individuel støtte til vores arbejde

Bliv medlem af FAIR

Virksomheder kan samarbejde med FAIR om genbrug af it-udstyr

FAIR for erhverv

FAIRs 2020: God kamp, få penge, stor tak til alle

"I kan komme og hente det, ellers smider vi det ud"

Tilbage til blogindeks